Novinky

Otvorenie kempingu vo Veľkom Léli

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) dnes symbolicky otvára kempingové zariadenie vo Veľkom Léli - Zlatná na Ostrove. Kemping a príslušná infraštruktúra - sociálne zariadenia, sprchy a kuchynka, boli vybudované s prispením grantového programu Dunajského fondu, v rámci projektu "Bližšie k Dunaju - kemping Veľký Lél " .

Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja. Cieľom Dunajského fondu je hľadať cesty, ako umožniť ľuďom bližší a pohodlnejší kontakt s riekou a vytvárať podmienky na prirodzený, plynulý a príjemný pohyb pozdĺž rieky.

Kapacita oploteného areálu kempingu je približne 100 (ľudí) – 50 stanov.

"Je to prvé zariadenie takéhoto typu na celom toku Dunaja a preto dúfame, že bude dostatočne využívané", Tomáš Kušík, predseda BROZ. Podmienky na jeho využitie sú už v danej lokalite aktuálne vytvorené a o ubytovacie zariadenie tohto typu je v lone dunajskej prírody veľký záujem.

Kemping sa totiž nachádza v blízkosti Veľkolélskeho ostrova. Je to súčasť Chránenej krajinnej oblasti a Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy. Za posledných 10 rokov sa ochranári zasadili o výrazné zlepšenie stavu tohto vzácneho územia. Revitalizáciou Veľkolélskeho ramena - jeho znovunapojením na hlavný tok Dunaja, BROZ sa rameno sprietočnilo a ožilo prúdiacou vodou.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie má ostrov dlhodobo v správe a prepája tu ochranu prírody s tradičnou pastvou hospodárskych zvierat a tradičným hospodárením v krajine.

Na kvitnúcich lúkach ostrova sa pasú stáda kráv a koní. Každoročne sa tu organizujú detské jazdecké tábory a už tradičné preteky - Konský deň, ktorý sa tento rok koná v sobotu 1.júla 2017.

Už v súčasnosti teda Veľkolélsky ostrov slúži aj na propagáciu ochrany prírody Podunajska a na toto územie cestuje množstvo turistov, táborov a  škôl.

"Až do postavenia kempingu sme nedisponovali dostatočnou infraštruktúru na to aby sme tento prílev spracovali a poskytli im možnosti celodenného i viacdenného pobytu v tomto hodnotnom území a tým aj bližší a kvalitnejší kontakt s riekou. Realizáciou tohto projektu sa takéto kapacity podarilo vytvoriť a vďaka nim vieme zabezpečiť kvalitné viacdňové pobyty a exkurzie v danom území, ktoré nepochybne treba na dostatočný impakt a spracovanie vnemov, ktoré toto čarovné miesto v lone podunajskej prírody ponúka", Tomáš Kušík, predseda BROZ.

Súčasťou ostrova je náučný chodník s infopanelmi - trasu je možné prejsť pešo, na loďke, na bicykli. V lokalite je možné člnkovanie, rybárčenie, birdwatching. Je možné pozorovať vodné živočíchy, vtáctvo, okúpať sa v Dunaji. Dominantami ostrova sú majestátne 300-400 ročné duby.

Podujatie otvorenia kempingu je súčasťou podujatí Slnovratu na Dunaji, ktoré prináša verejnosti Dunajský fond. Všetky tieto podujatia súvisia s riekou Dunaj a propagujú trávenie voľného času na rieke.

http://www.dunajskyfond.sk/

 

Kontakt:

RNDr. Tomáš Kušík, PhD.

Mgr. Andrea Froncová - 0944 614 290